Khu Phức Hợp Cap Saint Jacques (CSJ)

logo

Khu Phức Hợp Cap Saint Jacques (CSJ)

Khu Phức Hợp Cap Saint Jacques (CSJ)

 

Dự án Khu Phức Hợp Cap Saint Jacques (CSJ)
Quy mô 31 tầng Condotel
Condotel  305 căn hộ
Địa điểm

 TP. Vũng Tàu      

 

Dự án khác

TOP