Khu Phức Hợp Cap Saint Jacques

logo

Khu Phức Hợp Cap Saint Jacques

Dự án Khu Phức Hợp Cap Saint Jacques (CSJ)
Quy mô 31 tầng Condotel
Condotel  305 căn hộ
Địa điểm

 TP. Vũng Tàu      

Dự án khác

TOP